Kritiky a recenze

Z kritik na CD Martinů

Kinsky-Trio-Prague-recenze-Pravoslava-Kohouta

…Pocta Martinů se ve všech směrech povedla. Interpretace: z každé věty je cítit, že pro soubor to byl preferenční projekt a podle toho byl připraven. Technika je samozřejmostí, souhra také, nicméně tak přesné docílení „martinůovské stylovosti“ již tak samozřejmé nebývá a chce to mít hodně otevřené srdce a hodně vědět…

Harmonie 10/2009

…Kinsky Trio vystihuje ducha všech skladeb velmi elegantně a interpretuje je obratně a s velkým půvabem…

Gramophone 10/2009

…Kinsky Trio Prague reprezentuje novou a brilantní generaci českých muzikantů…

Tribune de Genève 22.08.2009

…Kinsky Trio Prague interpretuje tyto skladby zasvěceně, precizně a s bujnou muzikálností. Zvuk SACD přináší vynikající nahrávku příkladné kvality…

Audiophile Audition 11/2009

…Je potěšením seznámit se na tomto CD s mladým českým triem, interpretujícím všechna čtyři díla svěže, každé svým vlastním charakterem, který je dobře vystižený a rozlišený. Jejich provedení je jasné, zachycující podstatu Martinův každém z jeho děl…

The Dvorak Society Newsletter October 2009, Graham Melville Mason

Z kritik na CD Chamber Music

…Nahrávku otevírá Klavírní trio č. 2 B dur, op. 38 J.B. Foerstera. Půvabné dílo s překvapivě svěžími prvními dvěma větami a s melancholickou větou finální hrají interpreti neobyčejně citlivě, s jemným lyrickým výrazem a s mladistvou upřímností. Následující Trio č. 2 d moll, op. 27 Vítězslava Nováka má v podtitulu napsáno „Quasi una Ballata“. Náročná jednovětá skladba se vyznačuje dramatickým průběhem i nepřeslechnutelnými vazbami na lidovou hudbu a nabízí řadu možností výkladu. Kinsky Trio nestaví své pojetí na dramatických konfliktech, ale především na poetičnosti, epičnosti a barevnosti Novákový hudby a „vypráví“ jeho baladu spíše jako tajemný pohádkový příběh. Tímto pojetím umělci velice hezky připravili půdu dílu dalšímu – Janáčkově Pohádce pro violoncello a klavír. Znalci Janáčka budou nahrávkou určitě překvapeni. Violoncellista Martin Sedlák a klavíristka Slávka Pěchočová nabízejí totiž tuto skladbu v původní čtyřvěté verzi, tak jak ji nedávno zrekonstruoval Jiří Zahrádka. O provedení nelze napsat nic jiného, než že je opravdu pohádkové, a průzračná „pizzicatová“ 2. věta patří k tomu nejkrásnějšímu, co lze na tomto disku slyšet. Celý projekt vrcholí Triem f moll Z. Fibicha. Romanticky rozevlátá skladba klade na interprety velké nároky…Umělci hrají toto dílo s obdivuhodnou lehkostí a švihem, velmi plasticky a emotivně. Sympatický mladý soubor se na tomto CD skutečně představil v tom nejlepším světle. …

Harmonie 7/2011 Věroslav Němec

Z kritik na CD Russian Piano Trios (Arensky, Korsakov)

...Provedení obou děl na tomto CD je velmi kvalitní: poctivé po technické stránce, upřímné ve výrazu, nápadité v detailu a dokonalé v souhře i v komorním cítění. Zvláště pak rychlé věty (1. a 2. věta Rimského-Korsakova, 2. a 4. věta Arenského) mají báječnou jiskru a švih. …

Harmonie 2012 Věroslav Němec